image

Witamy w systemie szkoleniowym ARIALE

System szkoleniowy ARIALE zawiera zestaw kursów przeznaczonych dla pracowników i zarządu małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych. Kursy te obejmują wiedzę z zakresu szeroko rozumianej automatyki i robotyki. Kursy podzielone zostały na sześć modułów szkoleniowych zawierających szereg lekcji dotyczących robotyki przemysłowej, czujników używanych w przemyśle, napędów, czy sterowników PLC.

Aby przejść dalej wybierz odpowiednią wersję językową systemu.

Welcome to the ARIALE learning system

ARIALE training system includes a set of courses for employees and management of small and medium-sized manufacturing enterprises. These courses include knowledge of the broadly understood automation and robotics. Courses are divided into six training modules with a series of lessons on industrial robotics, sensors used in industrial drives and PLCs.

To continue, select the appropriate language version of the system.

Добре дошли в системата за ARIALE обучение

ARIALE система за обучение включва набор от курсове за служителите и управление на малки и средни производствени предприятия. Тези курсове включват познания по широк смисъл автоматизация и роботика. Курсовете са разделени в шест обучителни модули с поредица от уроци за промишлени роботи, сензори, използвани в промишлени устройства и програмируеми логически контролери.

За да продължите, изберете съответния език версия на системата.

Benvenuti nel sistema di apprendimento ariale

Sistema di formazione ARIAL comprende una serie di corsi per i dipendenti e la gestione delle piccole e medie imprese manifatturiere. Questi corsi comprendono la conoscenza della automazione in senso lato e della robotica. I corsi sono divisi in sei moduli di formazione con una serie di lezioni su robotica industriale, sensori utilizzati nelle unità industriali e PLC.

Per continuare, selezionare la versione della lingua appropriata del sistema.

pix

ARIALE Project has been funded by the European Community under the Lifelong Learning Programme.

Learn more...


Contract no: 2013-1-PL1-LEO05-37568

ARIALE project web page